Ekonomia - Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Tom 1

Tom pierwszy Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Gospodarki -  Ekonomia poświęcono zagadnieniom ekonomicznym związanym z wzrostem i rozwojem gospodarczym.

Redaktor naczelny: dr Sławomir Stężewski

Bydgoszcz 2009


Przedmiowa (framgent)

Oddajemy do rąk Czytelnika pierwszą publikację z serii Ekonomia Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Seria ma stworzyć przestrzeń dla debaty naukowej zarówno dla pracowników Wyższej Szkoły Gospodarki, ale także dla pracowników z innych ośrodków naukowych zainteresowanych publikowaniem opracowań z dziedziny szeroko rozumianych nauk ekonomicznych.

Pragniemy, aby w piśmie znalazło się miejsce na rozważania teoretyczne, a także rzetelne i wnikliwe studia empiryczne, nie wykluczając studiów interdyscyplinarnych, na poziomie makro- i mikroekonomicznym. Redakcja otwarta jest także na współpracę z praktykami. Ich opracowania powinny poszerzyć pole badań i odkrywczych dociekań. Do współpracy zapraszani są też studenci i doktoranci.

Publikacja w piśmie może nie tylko umożliwić im prezentację opracowań i raportów z badań, ale też zdobyć dodatkowe doświadczenie, ułatwiając start do dalszej pracy badawczej. Pierwszy numer poświęcono różnym zagadnieniom ekonomicznym i podzielono na pięć rozdziałów. W artykule otwierającym rozdz. I wskazano na kontrowersje związane ze wzrostem gospodarczym i rozwojem społecznym. W następnym artykule scharakteryzowano czynnik sprawczy szwedzkiego modelu państwa dobrobytu - "Jolkhmmef" - definiowany jako poczucie wspólnoty obywateli (...)


Spis treści

Abstrakty

 • O autorach

  W najnowszym 7 tomie Zeszytów Naukowych WSG - Ekonomia można zapoznać się między innymi z artykułami następujących autorów:

  KAROLINA CHARYCKA   

  Regionalne przewagi skonstruowane na przykładzie celów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020  

  Zarys treści: Pojęcie skonstruowanej przewagi regionalnej ogromnie zyskało na znaczeniu w ciągu ostatnich lat. Współczesne regiony oraz państwa starają się stworzyć odpowiednie warunki do rozwoju właśnie tych obszarów, w których mają potencjał na zdobycie przewagi nad konkurentem. Autorka, dzięki przybliżeniu celów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, wskazuje na strefy kluczowe dla rozwoju innowacyjności i konkurencyjności Kujaw i Pomorza. Poprzez intensywny rozwój właśnie tych obszarów Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego planuje uzyskać przewagę regionalną oraz wprowadzić region kujawsko-pomorski do grupy najbardziej innowacyjnych województw Polski. 

  ADAM STRZELECKI 

  Kształtowanie się instytucji „budżetu obywatelskiego” w Polsce

  Zarys treści: Kategoria budżetu obywatelskiego pojawiła się w Polsce kilka lat temu. Jej dynamiczny rozwój był konsekwencją obywatelskiego uczestnictwa w rozwoju samorządu terytorialnego. Kształtowanie się narzędzia finansów lokalnych, jakim jest instytucja budżetu obywatelskiego, jest spełnieniem zamierzeń wielu obywateli i niewątpliwie pozytywnym zjawiskiem w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego w demokratycznej Europie. Powstawanie budżetu obywatelskiego rodzi jednak pytanie o umocowanie prawne tej kategorii finansowej, tym bardziej, że praktyka w tym zakresie jest zróżnicowana. W wielu jednostkach samorządu terytorialnego kwota z budżetu tej jednostki, przeznaczona na budżet obywatelski, poddawana jest decyzjom radnym, którzy decydują, jakie zadanie zostanie sfinansowane z przeznaczonych na ten cel środków. W innych jednostkach samorządu terytorialnego proces ten jest bardziej demokratyczny i to mieszkańcy decydują o przeznaczeniu środków z budżetu obywatelskiego. Słowa kluczowe: budżet obywatelski, partycypacja, samorząd terytorialny, budżet, demokracja.

 • Recenzenci

  Recenzenci Zeszytów Naukowych Ekonomia


  prof. dr hab. Franciszek Gronowski

  prof. dr hab. Magdalena Osińska

  prof. dr hab. Józef Stawicki

  prof. dr hab. Jadwiga Suchecka

  dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. UTP

  dr hab. Eugeniusz Kośmicki prof. nadzw. UP

  dr hab. Andrzej Kusztelak

  prof. WSG dr hab. Elżbieta Marciszewska, prof. SGH

  dr hab. Wojciech Popławski, prof. UMK

  dr hab. Zdzisław Szymański prof. nadzw. WSEI

  dr hab. inż. Zofia Wyszkowska, prof. UTP

  dr Maria Jankowska

  dr Jerzy Kozłowski

  dr inż Janusz Łacny

  dr Grzegorz Michniewicz

  dr Maciej Piechocki

  dr Dariusz Piotrowski

  dr Ilona Urbanyi-Popiołek

  dr Krzysztof Sidorkiewicz

Zeszyty naukowe - Wyższa szkoła Godpodarki